سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: موظف به اقناع مردم و جامعه هستیم

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی: موظف به اقناع مردم و جامعه هستیم
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: اقدامات بزرگی توسط دولت و دستگاهها انجام شده، اما به درستی منعکس نمی شود.

رضا ابراهیمی در جلسه شورای اطلاع رسانی آذربایجان غربی با اشاره به نقش و جایگاه شورای اطلاع رسانی در مدیریت اخبار مهم استان، افزود: حمایت و تعامل با رسانه های قانونی و مجوزدار از سوی شورای اطلاع رسانی پیگیری شود.

وی همچنین با تاکید بر جدیت در اجرای مصوبات شورای اطلاع رسانی استان، تصریح کرد: مصوبات و تصمیمات باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد تا قابلیت اجرا پیدا کرده و کاربردی شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در ادامه تعیین محورهای مشخص برای پیشبرد جلسات شورای اطلاع رسانی را ضروری دانسته و افزود: با تشکیل یک تیم کارشناسی رسانه ای و پالایش و مدیریت اخبار مهم دولت و شورای اطلاع رسانی، در مسیر اقناع مردم و جامعه گام برداریم.

ابراهیمی با تاکید بر تولید محتوا توسط دستگاهها جهت اطلاع رسانی عملکرد دولت، خاطرنشان کرد: اقدامات بزرگی توسط دولت و دستگاهها انجام شده، اما به درستی منعکس نمی شود.

وی در پایان با اشاره به افزایش شیوع سویه اُمیکرون کرونا، تاکید کرد: دستگاههای متولی با جدی گرفتن گسترش گونه جدید کرونا، مردم را به تزریق واکسن بخصوص دوز سوم، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک تشویق کنند.