تاکید استاندار آذربایجان غربی بر شناسایی و ساماندهی کودکان کار خیابانی

تاکید استاندار آذربایجان غربی بر شناسایی و ساماندهی کودکان کار خیابانی
استاندار آذربایجان غربی بر شناسایی و ساماندهی کودکان کار تاکید کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی، سلامت ، زنان و خانواده بر شناسایی ، جذب و ساماندهی کودکان کار تاکید نمود و گفت: آمار کودکان کار خیابانی که بهزیستی تحت پوشش دارد و حمایت میکند پایین است و در این خصوص آمار دقیقی در دست نیست و اقدام خاصی هم برای شناسایی این کودکان صورت نگرفته است لذا دستگاههای متولی باید شناسایی این کودکان را در اولویت کاری خود قرار دهند.


وی گفت: بهزیستی موظف است با همکاری شهرداری، تشکل ها و انجمن های غیردولتی و با استفاده از مددکاراجتماعی در قالب تیم تخصصی در مراکزی که شهرداری در نظر گرفته کودکان کار خیابانی را ساماندهی و نگهداری نماید.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: بخش فرهنگی شهرداری نیز باید بودجه‌ای را برای این بخش مشخص کند و اگر ساختمانی را در اختیار دارد به سازمان بهزیستی تحویل دهد تا شرایط برای نگهداری کودکان کار و خیابانی تسهیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این خصوص و برای ساماندهی کودکان کار خیابانی بودجه حمایتی را افزایش می دهد، گفت:  ما هم پیگیر هستیم تا مشکلات کودکان کار و خیابانی کمتر شود و از دستگاهای اجرایی ذیربط نیز حمایت می‌شود تا با اقدامات لازم نتیجه‌ای مناسب حاصل شود.

شهریاری گفت: شناسایی و ساماندهی کودکان کار خیابانی خود باعث می شود از برخی آسیب های اجتماعی و بزهکاری در آینده جلوگیری و این هزینه های حمایتی در واقع سرمایه گذاری برای آینده بهتر کودکان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی به حساب می آید.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر نظارت بر کار کودکان در کارگاهها و جلوگیری از به کار گیری کودکان تاکید نمود .


شهریاری بیان کرد: ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مسائل این بخش حل شود.

حضرتی پر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این جلسه به تشکیل و ساز و کار کارگروه جدید فرهنگی، اجتماعی، سلامت زنان و خانواده و ادغام چند کارگروه در این کارگروه پرداخت و گفت: اهمیت این جلسه در این است که اعضای اصلی خود باید شخصا حضور داشته باشند و دستگاههای اجرایی می توانند پیشنهادی را با عنوان گروه کاری محدودتر از این طرح و در این کارگروه تصویب کنند.

وی افزود: همه مصوبات این ۴ کارگروه مانند مصوبات هیات دولت جنبه پیشنهادی دارد و باید توسط دبیران شورای برنامه ریزی طرح ، مصوب‌ و اجرایی شوند.

در پایان این جلسه مقرر شد ظرف ٢ هفته آینده جلسه‌ای با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی عضو این کارگروه، جلسه ای تشکیل گردد تا مشکلات این بخش مورد بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.