حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی

حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی
سه تن از مدیران دستگاه های اجرایی استان برای پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی فردا در محل سامانه سامد حضور می یابند .

با هماهنگی دفتر بازرسی استانداری و در جهت پاسخگویی به سوالات شهروندان انجام گرفت:
✅حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی
  

🔸مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ 
 🔸مدیر کل تامین اجتماعی استان از ساعت 11:۰۰ لغایت 12:۰۰
 🔸سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ 


  روز یکشنبه مورخ ۹۸.۲.۲۲ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط ارتباطی 111 پاسخگوی تماس های مردمی خواهند بود.
در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی ، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از ساعت  ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ ، مدیر کل تامین اجتماعی استان از ساعت 11:۰۰ لغایت 12:۰۰ و سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه  مورخ ۹۸.۲.۲۲ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد ) و از طریق تلفن 111 بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.