بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری از ورزشگاه 5 هزار نفری سلماس

ورزشگاه 5 هزار نفری فوتبال سلماس در زمینی به مساحت 10 هکتار با اعتبار 400 میلیارد ریال احداث شده که در سفر ریاست محترم جمهوری به استان همزمان با چند پروژه زیربنایی و عمرانی در استان به بهره برداری می رسد. این ورزشگاه شامل زمین چمن مصنوعی ، پیست دو و میدانی و پارکینگ است.
پیمان آرامون دراین بازدید با تقدیر از دست اندرکاران احداث و آماده سازی این پروژه افزود: افزایش سرانه ورزشی وحمایت از تیم های ورزشی از اولویت های دولت در استان است که در زمینه با تاکیدات استاندار محترم اقدامات مهمی اجرایی شده است.