پاسخ استانداری آذربایجان غربی پیرامون انتشار خبر جعلی کانال خبری ارومیه 24

پاسخ استانداری آذربایجان غربی پیرامون انتشار خبر جعلی کانال خبری ارومیه 24
استانداری آذربایجان غربی در اطلاعیه ای به انتشار خبر جعلی با عنوان"اخراج؛ هدیه یلدای استانداری به 5 نفر از پرسنل فرهنگسرای جوان ارومیه" پاسخ داد.

استانداری آذربایجان غربی در اطلاعیه ای به انتشار خبر جعلی با عنوان"اخراج؛ هدیه یلدای استانداری به 5 نفر از پرسنل فرهنگسرای جوان ارومیه" پاسخ داد.

در این اطلاعیه آمده است:

بسمه تعالی

با توجه به انتشار مطلبی تحت عنوان "اخراج؛ هدیه یلدای استانداری به 5 نفر از پرسنل فرهنگسرای جوان ارومیه" توسط کانال خبری ارومیه 24، به اطلاع می رساند خبر منتشره از اساس کذب و با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر شده است. ضمنا اعلام می دارد تغییر مدیریت به معنای تعدیل و تغییر روند فعالیت همکاران در این مجموعه نبوده و بعد از واگذاری بخش های ورزشی خانه جوان به اداره کل ورزش و جوانان در مسیر قانونی همکاران محترم به فعالیت خود ادامه داده و هیچ گونه تعدیلی را شاهد نخواهیم بود.

با توجه به مطالب منتشره، استانداری آذربایجان غربی خود را ذی حق در پیگیری قضایی امر می داند؛ چرا که هدف مدیر کانال غیررسمی ارومیه 24، چیزی جز تحریک افکار و تشویش اذهان عمومی نیست و اخبار منتشره توسط این کانال غیرمستند و غیر واقعی است.

استانداری آذربایجان غربی