نتایج جشنواره شهید رجایی آذربایجان غربی

دستگاه‌های اجرایی برتر آذربایجان‌غربی در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند

دستگاه‌های اجرایی برتر آذربایجان‌غربی در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند
دستگاه‌های اجرایی برتر آذربایجان‌غربی بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در طول سال ۱۳۹۷ در جشنواره شهید رجایی استان با حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شدند.

در این جشنواره، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، بنیاد شهید، آموزش و پرورش و شرکت توزیع نیروی برق به ترتیب رتبه های نخست گروه عمومی، اجتماعی و قضایی، گروه حمایتی، سلامت و بهداشت، گروه علمی، فرهنگی و آموزشی و گروه شرکتها، بیمه و بانک ها را کسب کردند.

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان نیز رتبه یک گروه زیربنایی و تولیدی را به خود اختصاص داد. 

همچنین در این جشنواره رتبه نخست محور ارتقای سلامت اداری، مسوولیت پذیری و پاسخگویی به اداره کل ثبت احوال، رتبه نخست محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد به اداره کل تامین اجتماعی و رتبه نخست رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی به شرکت گاز رسید.

ادارات کل ثبت اسناد و املاک و آموزش فنی و حرفه ای نیز در این جشنواره رتبه های اول و دوم محور شاخص های اختصاصی را کسب کردند.

در این جشنواره شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی نیز در حوزه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی برگزیده شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

جوایز مربوط به دستگاه های برتر این جشنواره در محور اقدامات برجسته نیز به شهرداری ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی رسید.