سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی:
1147 میلیارد ریال برای بازآفرینی بافت های ناکارآمد و بافت مرکزی شهرهای استان تخصیص یافت.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در نشست تخصصی بافت های تاریخی استان گفت: 1147 میلیارد ریال برای بازآفرینی بافت های ناکارآمد و بافت مرکزی شهرهای استان تخصیص یافت.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در نشست تخصصی بافت های تاریخی استان با تاکید بر حفاظت از این بافت ها گفت : بافت های تاریخی نشان دهنده هویت و تاریخ مردمان ساکن درآن منطقه است که به منظور ساماندهی و احیای مجدد محلات هدف در ستاد بازآفرینی شهری 1147 میلیارد ریال  شامل 488 میلیارد ریال اعتبار ریالی در حوزه خدمات روبنایی و زیربنایی و توانمندسازی و 659 میلیارد ریال نیز بصورت تسهیلات ساخت مسکن برای سال های 97 و 98 تصویب شده است .
پیمان آرامون بررعایت الزامات و ضوابط  میراث فرهنگی و اسناد بالادستی در طرح های عمرانی و ساخت و ساز در مناطق مرکزی و بافت تاریخی شهر ارومیه مورد تاکید است.
وی ساماندهی محدوده بازار تاریخی ارومیه و بافت مرکزی با رویکرد انسان محور را از جمله اقدامات در دست اجرا برای سالهای 97 و 98 عنوان کرد و گفت:توانمندسازی، تاب آوری محدوده مرکزی، احیای بافت فرسوده و انسجام فرهنگی و اجتماعی و حراست از اماکن باارزش از اهداف این اقدامات است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی افزود: در دومین سفر ریاست محترم جمهوری به استان 275 میلیارد ریال برای سال 98 و 150 میلیارد ریال نیز برای سال 99 برای ساماندهی و احیای در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اختصاص یافته است.