بر اساس پایش اتاق بازرگانی ایران؛

آذربایجان غربی رتبه دوم بیشترین رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی را کسب کرد

آذربایجان غربی رتبه دوم بیشترین رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی را کسب کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: بر اساس پایش ملی محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی ایران، آذربایجان غربی برای دومین سال متوالی رتبه دوم بیشترین میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی را در سال گذشته کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ نادر صادقی با بیان اینکه نتایج ارائه شده از پایش اتاق بازرگانی در شهریور امسال حاکی از جایگاه مناسب استان در محیط کسب و کار است افزود: استان علاوه بر اینکه در دو سال گذشته رتبه نخست بهبود محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده است، در رضایتمندی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی نیز برای دومین سال پیاپی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: نتایج پایش اتاق بازرگانی به عنوان یک واحد مستقل غیردولتی بیانگر جایگاه شاخص استان در بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مولفه های مهم سرمایه گذاری و رونق تولید است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: سهولت در فرایند های اداری و سرعت در ارایه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات از جمله شاخص های ارزیابی بشمار می رود.