جلسه هماهنگی برنامه های حوزه راه وشهرسازی استان درسال 98

جلسه هماهنگی برنامه های حوزه راه وشهرسازی استان درسال 98
در دیدارسرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندار با مدیرکل راه و شهرسازی برنامه های عمرانی سال 98 بررسی شد

در این دیدار که مدیران ستادی اداره کل راه و شهرسازی نیز حضور داشتند ضمن بررسی عملکرد هریک از حوزه های راه و شهرسازی برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در سال 98 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آماده سازی مراحل اجرایی طرح پادگان ارومیه ، اجرای سیاست های دولت در حوزه بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، تکمیل پروژه های نیمه تمام راهسازی و اتمام طرح مسکن مهر و رفع مشکلات تعاونی های مسکن در استان، ساماندهی ورودی شهر پیرانشهر و برنامه کمیسیون های تخصصی زیربنایی و شهرسازی و ماده 5 استان ، طرح تفصیلی شهر ارومیه ، طرح بافت تاریخی شهر ارومیه و طرح میدان امام (ره) در مرکز استان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندار توصیه های لازم را در تسریع روند اجرایی برنامه ها نمود.