برگزاری جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی
جلسه کارگروه زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست آذربایجان غربی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد.

در این جلسه ضرورت تهیه سند گردشگری استان و اجرای طرح هادی شهرک گوگ تپه مهاباد به تصویب رسید.

همچنین مغایرت های اساسی طرح تفصیلی ارومیه با طرح جامع مصوب، برای بررسی بیشتر به کمیته فنی استان ارجاع، داده شد.

در این جلسه همچنین اعضا با واگذاری زمین از محل اراضی ملی برای اجرای دو طرح اقتصادی موافقت کردند.