آلبوم تصویری/ بزرگداشت حماسه 9 دی- مصلی امام خمینی(ره) ارومیه