بررسی مشکلات ترافیکی شهرهای استان

بررسی مشکلات ترافیکی شهرهای استان
در دیدارآرامون سرپرست معاوتت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی با رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مشکلات ترافیکی شهرهای استان بررسی شد.

در دیدارآرامون سرپرست معاوتت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی با فرمانی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مشکلات ترافیکی شهرهای استان بررسی شد.

در این دیدار که پیش از ظهر امروز ترتیب یافت ، مشکلات ترافیکی شهرهای استان بررسی و براجرای طرح های زودبازده برای افزایش ایمنی سفر و رفع ایرادات فنی و اصلاح هندسی معابردرون شهری تاکید شد.

تسهیل عبور و مرور، کاهش حجم ترافیک درون شهری، افزایش سهم ناوگان حمل و نقل عمومی و برخورد پلیس با متخلفین و عوامل حادثه ساز و کاهش حوادث رانندگی در معابر درون شهری از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.