آذربایجان غربی کماکان دارای کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در کشور

آذربایجان غربی کماکان دارای کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در کشور
براساس گزارش مرکز آمار ایران اگر چه آذربایجان غربی در آذر ماه از بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارها برخوردار است اما کماکان همچون ماههای قبل دارای کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه از جمله در خانوار شهری است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، به نقل از مرکز آمار ایران؛ در آذر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور به ٢٨٠,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ٤.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ١.٠ درصد افزایش است. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٠.٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٥.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢٧.٢ درصد) است.

در شاخص کل تورم خانوار شهری نیز بیشترین نرخ دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۶.۹) درصد است.

در شاخص کل تورم برای خانوار روستایی نیز استان آذربایجان غربی جزو سه استان دارای کمترین نرخ تورم دوازده ماهه است.