برگزاری هفتمین آزمون متمرکز دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی

برگزاری هفتمین آزمون متمرکز دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی
هفتمین آزمون متمرکز دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی پنجشنبه 30 آبان ماه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی،  پیرو ثبت نام هفتمین آزمون متمرکز دستگاههای اجرایی کشور، تعداد 24324 نفر داوطلب آزمون در دستگاههای اجرایی استان ثبت نام نموده اند. این افراد می توانند از روز سه شنبه مورخ 28 آبانماه نسبت به اخذ کارت شرکت در آزمون از سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 30 آبانماه در دو نوبت صبح و عصر در 42 حوزه و 10 شهر (ارومیه، سلماس، خوی، ماکو، نقده، میاندوآب، مهاباد ، بوکان و شاهین دژ) برگزار خواهد شد.
 

از بین داوطلبان، تعداد 1151 نفر به تفکیک 832 نفر داوطلب آزاد، 298 نفر ایثارگر و 21 نفر معلول در 12 دستگاه اجرایی استان و بر اساس شرایط احراز رشته و محل جذب مندرج در دفترچه آزمون پذیرش خواهند شد.