جای پژوهش در اقتصاد آذربایجان غربی خالی است

جای پژوهش در اقتصاد آذربایجان غربی خالی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: پیوند صنعت و دانشگاه حلقه مفقوده در استان است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بهنام شهدی در جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده استان برگزار شد، افزود: تاکنون متاسفانه در صنعت استان از ظرفیت پژوهشگران استفاده نشده و یکی از حلقه های مفقوده استان پیوند صنعت و دانشگاه است.

شهدی با بیان اینکه پژوهش برای توسعه و تعالی یک کشور سنگ بنا است، تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به توسعه پایدار و داشتن مزیت رقابتی به داشتن پژوهش اذعان کرده اند.

وی اظهار کرد: متاسفانه جای خالی پژوهش در اقتصاد استان مشاهده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جایگاه علم و پژوهش در کشور ارتقا یافته است،یادآورشد: برای  پژوهش کاربردی و تاثیر گذار نیاز است سرمایه گذاران و بخش خصوصی به این حوزه ورود کرده و صنعتگران از ظرفیت دانشگاهیان استفاده کنند.

شهدی ادامه داد: زیست بوم اقتصادی دنیا درحال تغییر بوده و پژوهشگران و محققین بازیگران اصلی اقتصاد دنیا هستند.