معاون استاندار آذربایجان غربی :

حفاظت ، نظارت بیشتر و ممانعت از تفکیک و تصرفات غیرقانونی لازمه جلوگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری است

حفاظت ، نظارت بیشتر و ممانعت از تفکیک و تصرفات غیرقانونی لازمه جلوگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: حفاظت ، نظارت بیشتر و ممانعت از تفکیک و تصرفات غیرقانونی وظیفه دستگاههای متولی برای جلوگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه در دومین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سالجاری که امروز در استانداری برگزار شد، به پدیده زمین خواری و مشکلات موجود در این خصوص اشاره کرد و گفت: برخی سودجویان با تفکیک اراضی آن را به فروش می رسانند که با این کار مشکلات عدیده ای را برای دولت و دستگاه قضایی ایجاد می کنند که در این خصوص وظیفه همه دستگاهها بویژه دستگاههای متولی اراضی حفاظت ، نظارت و ممانعت از تفکیک و تصرفات غیرقانونی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه به درخواست جابجایی سه روستای در معرض خطر شهرستان خوی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به در خطر بودن سه روستای گوگرد، بیانلو و کفچرین شهرستان خوی نسبت به لغزش و پیرو دستور مقام عالی استان نسبت به تعیین تکلیف در این خصوص، مطالعاتی صورت گرفته ودر این خصوص برای تثبیت روستای گوگرد بنیاد مسکن می بایست اقدامات لازم را انجام دهد همچنین در خصوص روستای بیانلو جابجایی ۱۴ واحد الزامی و برای روستای کفچرین نیز نیاز به مطالعات بیشتری است که باید از سوی بنیاد مسکن انجام شود.

در ادامه این جلسه ۳۰ طرح و پروژه در زمینه های الحاق محدوده اراضی، درخواست تصویب مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی ارومیه با طرح جامع مصوب، درخواست زمین ندامتگاه شهرستان مهاباد، و بررسی موقعیت مجوزهای صدور ۲۴ جواز واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی بررسی ، مصوب و تصمیمات لازم در خصوص این طرحها اتخاذ شد.