آلبوم تصویری / نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه درارومیه