معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

فرمانداران روند ساخت و سازها را رصد کنند

فرمانداران روند ساخت و سازها را رصد کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی: با اشاره به اهمیت جلوگییر از ساخت و سازهای غیر مجاز در استان گفت: فرمانداران روند ساخت و سازها در مناطق شهری و روستایی را رصد کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه روز یکشنبه در ششمین جلسه ویژه برخورد با تخلفات ساخت و ساز استان با اشاره به مسائل و مشکلات قضایی و مدیریت شهری در ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق شهری و روستایی گفت: دستگاه های اجرایی استان و دخیل در حوزه ساخت و ساز حساسیت ویژه ای در این زمینه و برخورد با متخلفان داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، از دستگاه های متولی امر ساخت و ساز خواست تا برای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز برنامه مدون داشته باشند.

وی از فرمانداران نیز خواست تا بصورت جدی با برگزاری جلسات کارگروه برخورد با تخلفات ساخت و ساز ، فعالیت های ساخت و ساز در مناطق شهری و روستایی را مورد رصد قرار دهند. 

آیدین رحمانی رضائیه یکی از مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی کشاورزی کشور را تجاوز و تصرف اراضی ملی و کشاورزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه آذربایجان غربی نیز مستثنی از این امر نیست ودر این رابطه امسال ۴۱۲ مورد احکام قلع و قم صادر و برای ۲ هزار و ۶۱۴ نفر از متصرفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.