روز شنبه 16 بهمن 1400انجام می گیرد؛

حضور مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان ، مدیر صندوق کار آفرینی امید استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم

حضور مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان ، مدیر صندوق کار آفرینی امید استان  در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم
با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی؛

با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی؛

▫️روز شنبه 16 بهمن 1400

🔸مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
از ساعت 10 الی 11

🔸 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان
از ساعت 11 الی 12

🔸مدیر صندوق کارآفرینی امید استان
از ساعت 12 الی 13

☎️ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111 به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهند بود.