دهستان «نازلو شمالی» در شهرستان ارومیه پایلوت اجرای طرح تثبیت جمعیت روستایی به شهرها

دهستان «نازلو شمالی» در شهرستان ارومیه پایلوت اجرای طرح تثبیت جمعیت روستایی به شهرها
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی گفت: دهستان «نازلو شمالی» در شهرستان ارومیه به عنوان پایلوت اجرای طرح تثبیت جمعیت روستایی به شهرانتخاب شد.

پیمان آرامون در جلسه کارگروه جلوگیری از مهاجرت‌ روستائیان آذربایجان‌غربی کفت: تثبیت جمعیت روستایی از اولویت های دولت در استان‌ است که در همین زمینه نیز اقدامات شاخصی در تامین زیرساخت‌ها و کمک به معیشت روستائیان در 6 سال گذشته انجام شده است. 

وی افزود: آسیب شناسی و شناخت علت مهاجرت روستائیان به مراکز شهری در هدفمند ساختن برنامه بسیار مهم است و در این زمینه دهستان نازلوی شمالی به عنوان پایلوت انتخاب شده و دستگاههای اجرایی باید تا ۱۵ روز آینده بررسی های لازم را انجام و علت مهاجرت روستاییان را احصاء کنند. 

وی ادامه داد: شناسایی نیازها، وضعیت سکونت‌گاه‌های روستایی، میزان جمعیت جوان روستاهای هدف، روحیه مشارکت پذیری در روستاها و وضعیت بهداشت شاخص‌هایی است که در بررسی علل مهاجرت روستاییان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.