معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

توسعه شبکه ریلی ایران و ترکیه‌ از مسیر ارومیه زمینه‌ساز رونق اقتصادی آذربایجان غربی است

توسعه شبکه ریلی ایران و ترکیه‌ از مسیر ارومیه زمینه‌ساز رونق اقتصادی آذربایجان غربی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی در مرزهای استان از طریق پایانه سرو، گفت: اقداماتی در راستای اتصال شبکه ریلی کشورمان به شبکه ریلی ترکیه در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه صبح روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه در جلسه طرح جامع مطالعات سامان‌دهی و طراحی جاده ارومیه-سرو، اظهار داشت: رونق مرز در پایداری توسعه بیش از پیش منطقه نقش بسزایی دارد.

وی با بیان این که تاکنون اقداماتی در راستای توسعه شبکه ریلی ایران به شبکه ریلی ترکیه از مسیر ارومیه صورت گرفته، بیان کرد: مزیت های اقتصادی، توسعه منطقه‌ای، افزایش ارتباطات بین‌المللی، دسترسی به آب‌های آزاد ترکیه از بندر مرسین از جمله ظرفیت های توسعه شبکه ریلی ایران و ترکیه از مرز سرو است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی در مسیر جاده ارومیه به سرو گفت: تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود تا اشتیاق به سرمایه‌گذاری و رغبت مردم برای استفاده از اراضی تضییع نشود.

در این جلسه پیشنهادات تهیه شده در مورد ورودی شهر ارومیه، دانشگاه و کارگاه‌های تولیدی، چشم‌انداز طبیعی و حوزه تجاری و پایانه مرزی جهت برنامه‌ریزی و مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گرفت.