تاکید استاندار آذربایجان غربی بر ارائه طرح های تاثیر گذار در توسعه استان درهمایش فرصت های سرمایه گذاری

تاکید استاندار آذربایجان غربی بر ارائه طرح های تاثیر گذار در توسعه استان درهمایش فرصت های سرمایه گذاری
استاندار آذربایجان غربی بر ارائه طرح های تاثیر گذار در توسعه استان درهمایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان تاکید کرد.

محمد مهدی شهریاری در جلسه فرصت های سرمایه گذاری استان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان گفت: برگزاری این همایش نباید صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و بحث های مطرح شده در آن باید به جذب سرمایه گذاران واقعی ختم شود. وی ادامه داد: در این همایش باید به دنبال معرفی ظرفیت ها و مزیت های واقعی سرمایه گذاری در استان باشیم و این ظرفیت ها و مزیت ها را بشکل خوب و قابل قبول به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

وی با تاکید بر احصای پروژه های مهم و تاثیر گذار در استان در بخش های مختلف گفت: در این همایش پروژه هایی که می تواند به توسعه استان شتاب ببخشد جمع بندی و در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

در این جلسه حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت برگزاری جلسات هماهنگی همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان گفت: این همایش با هدف ارائه و عرضه توانمندیهای استان در عرصه های داخلی و بین المللی و در حوزه های مختلف تدوین و برنامه ریزی شده است .

حسینی گفت: این همایش مهر ماه امسال در شهر ارومیه برگزار خواهد شد و در اجرای آن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم . وی گفت: در این همایش اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه می شود و در حال حاضر نیز در حال تشکیل بانک اطلاعات سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم .

در ابتدای این جلسه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان نیز در گزارشی مشخصات کلی این هایش را ارائه کرد.