آلبوم تصویری / با بدرقه استاندار آذربایجان غربی کاروان بهشتیان کارکنان استانداری راهی پیاده روی اربعین شدند