آلبوم تصویری/ سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان خوی- 98.5.11