با حکم استاندار آذربایجان غربی،

سرپرست فرماندارى چهاربرج منصوب شد

سرپرست فرماندارى چهاربرج منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، قادر حبیبى را به عنوان سرپرست فرماندارى چهاربرج منصوب کرد.

سوابق:
- رئیس دانشگاه پیام نور میاندوآب
- رئیس دانشگاه پیام نور ملکان
- عضو هیئت علمی رسمی قطعی رشته زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
- دکتری زیست شناسی فیزیولوژی - دانشگاه سراسری تبریز