سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به آذربایجان غربی

سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به آذربایجان غربی
«سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه برای حضور در یادواره قربانیان بمباران شیمیایی سردشت با استقبال استاندار آذربایجان غربی وارد ارومیه شد.