مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:

شوراهای اسلامی، تجلی اراده مردمی در اداره امور کشور است

شوراهای اسلامی، تجلی اراده مردمی در اداره امور کشور است
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به مناسبت روز ملی شوراها و هفته معلم با اعضای شورای اسلامی روستاهای ممکان و سیدان و معلمین این دو منطقه در صومای برادوست دیدار و از زحمات آنها قدردانی نمود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری صبح امروز به مناسبت روز ملی شوراها و هفته معلم با اعضای شورای اسلامی روستاهای ممکان و سیدان و معلمین این دو منطقه در صومای برادوست دیدار و از زحمات آنها قدردانی نمود.

پریسا علیلو با بیان اینکه شوراهای اسلامی، تجلی اراده مردمی در اداره امور کشور است، افزود: یکی از ارکان مهم در زندگی اجتماعی، توجه به تعامل و همفکری و مشورت است و شوراهای اسلامی نماد و مظهر مشارکت و تصمیم گیری مردم برای اداره امور کشور می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به فرمان تاریخی امام (ره) و ظرفیتی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، تشکیل شوراها در راستای کوچک تر کردن دولت و واگذاری برخی از امور به مردم از طریق برگزاری انتخابات شکل گرفت تا بعنوان یک اصل عقلی و حلقه اتصال شهروندان با مدیریت جامعه ایفای نقش نماید.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همچنین از دستور استاندار آذربایجان غربی برای رسیدگی به توسعه مناطق محروم خبر داد و افزود: امید است با تلاش بیشتر و پیگیری های لازم با توجه به سهمیه های تعریف شده برای مناطق مرزی با مدیریت صحیح این منابع در جهت ارتقای رفاه عمومی مناطق محروم و مرزی بکار گرفته شود.

علیلو، شوراهای اسلامی روستایی را عامل اصلی توسعه این مناطق دانست وافزود: شوراها پل ارتباطی میان دولت و مردم هستند و عملکرد مناسب این نهاد می تواند مسیر رشد و توسعه را در کشور هموارتر سازد.