اولین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار

اولین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
اولین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار برگزار شد.

حسینی در این جلسه  با اشاره به اهمیت جلسات ساماندهی مبادلات مرزی استان بر برگزاری منظم و جدی این جلسات تاکید کرد.

وی با اشاره به روند رو به رشد صادارات از بازارچه و مبادی مرزی استان در سال گذشته گفت: سال گذشته میزان صادرات از مبادی مرزی استان از نظر ارزش 164 درصد و از نظر حجمی 277 درصد رشد داشته است که بیشترین این میزان صادرات از طریق بازاچه های مرزی استان انجام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی کارت های الکترونیکی مرزنشینان گفت: این کارت ها ظرفیت بسیار خوبی برای درآمد زایی مرزنشینان و همچنین صادرات از بازاچه های مرزی استان دارند که می توان با ساماندهی این کارتها صادرات استان از بازارچه های مرزی را در سالجاری افزایش داد.

وی همچنین با اشاره به هم مرز بودن استان با سه کشورخارجی ، گفت: همسایگی استان با سه کشورخارجی این ظرفیت را برای استان ما بوجود آورده است تا استان آذربایجان غربی در شرایط ویژه تحریم نقش کلیدی و بسیار مهم در واردات نیازهای اساسی کشور ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارشهای خوب باران در ماه های اخیر از افزایش احتمالی محصولات کشاورزی در استان خبر داد و گفت: با عنایت به افزایش محصولات کشاورزی استان ضروری است سازمان صنعت معدن و تجارت به همراه سازمان جهاد کشاورزی  تا پایان اردیبهشت ماه برنامه جامع و کاملی را در خصوص صادرات این محصولات تدوین کنند.

وی همچنین از مسئولان اتاق بازرگانی ارومیه نیز خواست تا در زمینه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی استان فعالتر عمل کند .