اطلاعیه شماره (۲۴)

اطلاعیه شماره (۲۴)
اطلاعیه شماره ۲۳ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره (۲۴)  

  

به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند، پس از اخذ رأی باید اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات در شناسنامه، پس از درج عدد ۱۱ و کد استعلام از سامانه، ممهور گردد.

چنانچه صفحه مزبور کاملاً پرشده باشد، مهر انتخابات می‌بایست در قسمت توضیحات شناسنامه ضرب شود.

 ستاد انتخابات کشور

 

@westag