معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی: بانک ها منابع مالی استان را در خود استان هزینه کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی: بانک ها منابع مالی استان را در خود استان هزینه کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: بانک ها منابع مالی جذب شده در استان را در خود استان هزینه کنند

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، شهدی در جلسه نشست فعالین اقتصادی شهرستان پیرانشهر با اشاره به اولویت های استان در حمایت از بخش تولید و سرمایه،  گفت: تمامی تلاش خو را برای رونق واحد های تولید و صنعتی و خارج کردن رکود در واحد های تولیدی استان بکار می بندیم و از بانک های عامل استان نیز می خواهیم در این حوزه کمک حال ما باشند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری  بر حمایت از بخش تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد های تولید و صنعتی در کشور ادامه داد: مدیران بانک ها در تمامی سیستم بانکی با پرداخت تسهیلات لازم در راه اندازی و احیای واحد های تولید و اقتصادی موجود استان کمک کنند  .

وی در ادامه رفع موانع تولید و هماهنگی برای صادرات محصولات تولیدی استان بویژه در حوزه کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با رایزنی با دفتر وزارت امور خارجه در استان و به دنبال بازارهای جدید برای فروش و صادرات محصولات تولید استان در بخش های مختلف هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با رفع موانع صادرات و افزایش کیفیت محصولات تولیدی استان و بسته بندی مناسب شاهد افزایش رونق صادرات در استان باشیم.  

وی در ادامه از طراحی سامانه هوشمند تولید در استان خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه هوشمند مدیران و فعالان بخش کشاورزی می توانند، تولید و مصرف، صادرات، ظرفیتهای تبدیلی و سایر اطلاعات کشاورزی را در آن رصد و مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه به این طریق می‌توان یک تعادل بین تولید و مصرف تولیدات کشاورزی در استان ایجاد کرد، گفت: تولید مبتنی برقرارداد امروز در دنیا مطرح است و برای اتصال بنگاههای خرد استان به بازارهای جهانی نیازمند تولید مبتنی بر قرارداد هستیم.