چهارمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان در فرمانداری چایپاره برگزار گردید.

چهارمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با حضور مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ، معاون شرکت مخابرات استان در محل فرمانداری چایپاره برگزار گردید.

در این جلسه کلیه موارد مربوط به انتخابات و مسائل و مشکلات مربوطه به حوزه انتخابیه شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آمادگی جهت برگزاری انتخابات، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات،  زیر ساخت و امنیت اطلاعات از اهم موضوعات مورد بحث و تبادل نظردر این جلسه بود. همچنین در این جلسه مشکلات و چالشهای فراروی برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه به بحث و بررسی گذاشته شد و دستور العمل برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه توسط کوروش مصطفوی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان به تفصیل تشریح گردید.

از مهمترین مصوبات این جلسه مواردی از قبیل صیانت و حراست از تجهیزات مخابراتی در سطح شهرستان، تست پوشش دهی مخابراتی در جاده ها و سطح شهر چایپاره توسط شرکت مخابرات، تست تجهیزات و سامانه های انتخابات توسط فناوری اطلاعات فرمانداری، تجهیز و رفع معایب تجهیزات فناوری اطلاعات فرمانداری و بخشداری های تابعه توسط فرمانداری و به همکاری مدیریت فناوری اطلاعات استانداری به تصویب رسید.

طی بررسی حضوری و بازدید از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات فرمانداری و بخشداری های تابعه، مسائل و مشکلات و نیازهای حوزه فناوری اطلاعات بخشداری مرکزی و بخشداری حاجیلار به سمع مدیر فناوری اطلاعات وشبکه دولت رسید.