عیادت مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی از سیامند رحمان

عیادت مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی از سیامند رحمان

محمد باقری مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری به نمایندگی از شهریاری استاندار آذربایجان غربی  با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) از سیامند رحمان عیادت و برای این قهرمان ملی از خداوند متعال آرزوی بهبودی و سلامتی نمود.