حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات مردم

روز چهارشنبه 20 بهمن 1400 صورت می گیرد

روز چهارشنبه 20 بهمن 1400 صورت می گیرد
استاندار آذربایجان غربی در سومین حضور خود در سامانه سامد از طریق شماره تلفن 111 روز چهارشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 9 الی 10:30 پاسخگوی سولات و مشکلات‌ شهروندان استان خواهد بود