آلبوم تصویری/ جلسه شورای اداری استان با حضور استاندار آذربایجان غربی و رئیس دیوان محاسبات کشور- 27تیر98