آلبوم تصویری/ جلوه هایی از حضور مردم در راهپیمایی متفاوت جشن ملی ١٤٠٠ / ارومیه

عکس: امیرحسین ملازاده