برگزاری چهلمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری چهلمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
چهلمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، شهدی در چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که در استانداری برگزار شد، با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت نان تولید شده در استان، گفت: ارتقای سطح کیفی نان تولیدی در نانوایی‌های استان باید در اولویت مسئولان مربوطه قرار گیرد و در این زمینه افزایش مهارت های نانوایان، توجه به ارتقای شاخص های بهداشتی در نانوایی ها و تولید و تحویل  آرد با کیفیت به نانوایی ها ضروری است.

وی با اشاره به افزایش غیر قانونی هزینه‌های نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان  بر ساخت‌وسازها در استان، نیز گفت : طبق مصوبه سران قوا از تاریخ ٢۵ آبان ماه امسال هرگونه افزایش قیمت بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار استانها ممنون و غیرقانونی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مدارک و مستندات درخواست خود را در خصوص افزایش قیمت خدمات فنی و مهندسی ارائه کنند تا در ستاد تنظیم بازار استان مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت هر گونه افزایش قیمت خمات نظام مهندسی ساختمان غیر قانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

شهدی در ادامه سخنان خود با اشاره به روان سازی صادرات سیب استان، اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع صادرات سیب و توجه مسئولان استان به این موضوع،  روند صادرات سیب استان روان سازی شده و مشکلات صادر کنندگان به حداقل رسیده است و امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجه سیب ذخیره شده استان صادر شود.