مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی، رفع نواقص میز خدمت دستگاه های اجرایی استان را خواستار شد و گفت: بخشنامه های ابلاغی بر اولویت و اصالت ارایه خدمات به صورت الکترونیکی تاکید دارد.

نواقص میز خدمت در دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی رفع شود

نواقص میز خدمت در دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی رفع شود
نواقص میز خدمت در دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی رفع شود

رسول مقابلی افزود: در حال حاضر تعداد محدودی از خدمات میز خدمت (آن هم ناقص) به صورت الکترونیکی ارایه می شود. 
وی اضافه کرد: خدمات الکترونیکی در میز خدمت با هدف حذف روابط شخصی و سلیقه ای، تسریع در ارایه خدمات و کاهش نارضایتی و فساد اداری عرضه می شود. 
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: راه اندازی میز خدمت در نظام اداری باعث کاهش مشکلات ارباب رجوع در زمان مراجعه به ادارات و انجام خواسته مردم در سریع ترین زمان ممکن می شود و این امر مهمترین هدف از اجرای این طرح در دولت تدبیر و امید است. 
مقابلی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص میز خدمت الکترونیکی و حضوری اقدام کرده و نتایج را به دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اعلام کنند. 
میز خدمت واحد هماهنگ کننده ای است که در دستگاه های اجرایی دارای ارباب رجوع و در طبقه همکف ساختمان مستقر می شود و یکی از معاونان یا مدیران دستگاه که اختیارات لازم را دارد در این محل مستقر می شود و مراجعه کنندگان بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت مورد نیاز خود را تنها از طریق این میز دریافت می کنند. 
ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوط، دریافت مدارک و درخواست های مراجعان و انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان از وظایف این میز است. 
در صورتی که انجام کار ارباب رجوع در اولین زمان مراجعه امکان پذیر نباشد، مدیر و کارکنان حاضر در میز خدمت تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعان را تعیین می کنند. 
دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعه کننده، هدایت ارباب رجوع به واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری و پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط نیز از دیگر وظایف این میز است. 
آن دسته از خدمات دستگاه های اجرایی که قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات شهری و روستایی نیست از طریق میز خدمت دستگاه مربوط ارایه می شود.