معاون استاندار آذربایجان غربی:

سرمایه گذاران از نظر مالی، فنی و دانشی اهلیت سنجی می شوند/ تسهیل جذب سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع بیت المال دو هدف اساسی است

سرمایه گذاران از نظر مالی، فنی و دانشی اهلیت سنجی می شوند/ تسهیل جذب سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع بیت المال دو هدف اساسی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و مشکلات احتمالی بر سر مسیر سرمایه گذاری، اهلیت سنجی مالی، فنی و دانشی سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ نادر صادقی روز چهارشنبه در جلسه بررسی اهلیت سنجی پروژه های سرمایه گذاری با تاکید اینکه پروسه اهلیت سنجی خود نباید به مانعی برای جذب سرمایه گذاری شود چرا که هدف ورود سرمایه گذاران واقعی است افزود: دستگاه های اجرائی نباید در رصد سرمایه گذاری فراتر از فرآیندهای مالی، فنی و دانشی عمل کنند.

وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و جهش تولید باید بسترهای قانونی جذب سرمایه گذاری فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: درخواست برای سرمایه گذاری در استان روند افزایشی به خود گرفته و متولیان امر نباید با بروکراسی های اداری و زاید مانع تحقق سرمایه گذاری شوند.