اجرای طرح بانوان فرهنگیار ترافیک در آذربایجان غربی

اجرای طرح بانوان فرهنگیار ترافیک در آذربایجان غربی
به همت اداره کل زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک در استان آذربایجان غربی کلید خورد .

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی،  علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در آغاز به کار دوره آموزشی فرهنگ یار ترافیک که برای مشاوران و نمایندگان بانوان شاغل در ادارات و دستگاههای اجرایی برگزار شد، گفت : این طرح با هدف جلب مشارکت اجتماعی زنان در قالب بانوان فرهنگ یار ترافیک برگزار می شود.

وی افزود: آگاهی بخشی، افزایش ایمنی، ارتقای انضباط رانندگی و پیشگیری از تخلفات و کاهش تصادفات ، ایمنی در عبور و مرور در محورهای مواصلاتی درون شهری و برون شهری و انتقال آموزش به کودکان و اعضای خانواده با توجه به تاثیرگذار بودن زنان در تربیت و فرهنگسازی جامعه از اهداف اجرایی این طرح است.

مدیرکل زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی افزود : جامعه هدف این طرح در گام اول بانوان شاغل در ادارات و سازمانها و موسسات است.

وی به نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش تخلفات و تصادفات اشاره کرد و گفت: زنان نقش خطیری در این فرهنگسازی و تربیت و آموزش کودکان و اعضای دیگر خانواده دارند و عزم و اراده بانوان در این خصوص به عنوان فرهنگیار ترافیک می تواند آنها را به عنوان موثرترین اعضای جامعه تبدیل کند که در این راستا حمایت و تقویت زنان از طریق ارائه آموزشهای کاربردی از اولویت های مهم به شمار می آید که امیدواریم با مشارکت زنان شاهد کاهش سوانح جاده ای و اصلاح الگوی رفتاری در رانندگی باشیم.

در ادامه این دوره آموزشی رییس اداره فرهنگ ترافیک استان، مدیر آموزش راهور استان آموزشهای لازم را در خصوص ترافیک و فرهنگسازی برای رانندگی بهتر  ارائه نمودند.