مدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی :

شورای  اطلاع رسانی استان تشکیل می شود

شورای  اطلاع رسانی استان تشکیل می شود
مدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی گفت: شورای  اطلاع رسانی استان تشکیل می شود.

محمد باقری در ششمین جلسه هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان غربی که در دفتر استاندار برگزار شد از تشکیل شورای اطلاع رسانی استان خبر داد و گفت: این شورا بر اساس ساختار جدید به ریاست استاندار محترم برگزار خواهد شد و با تشکیل این شورا بخشی از خلال های حوزه اطلاع رسانی استان رفع خواهد شد. 

وی در ادامه گفت: تشکیل شورای اطلاع رسانی استان و به تبع آن در دستگاه های اجرایی استان به روابط عمومی دستگاه ها و نهاد ها کمک خواهد کرد که درحوزه  اطلاع رسانی ، مدیریت افکار عمومی ، گردش اطلاعات در بخش های مختلف فعالتر عمل کنند.

وی در ادامه سخنان خود با تکید بر اجرای سند راهبردی روابط عمومی های استان توسط دستگاه های اجرایی ، هیات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان را مامور کرد تا با احصاء الزامات مطرح شده در این سند، آنها را برای ابلاع با امضای مقام عالی استان به مدیران دستگاه های اجرایی آماده کنند. 

در این جلسه اعضای هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان غربی در خصوص بخش های مختلف سند راهبردی روابط عمومی های استان و راهکارهای اجرایی شدن این سند در دستگاه های اجرایی استان بحث و تبادل نظر کردند .