مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی:

معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری ، اهتمام ویژه ای در جهت توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار دارد

معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری ، اهتمام ویژه ای در جهت توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار  دارد
جلسه بررسی روند اجرای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیررسمی با حضور علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،جلسه بررسی روند اجرای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیررسمی با حضور علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزارشد .
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هدف از برگزاری جلسه را ارائه گزارش از روند اجرای فاز اول طرح از سوی تسهیلگران خوانده و ادامه داد : نظر به حساسیت معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری ، اهتمام ویژه در راستای اجرای صحیح این طرح در جهت توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار دارای اهمیت زیادی می باشد .
علیلو با اشاره به اهداف اجرای این طرح اعم از مهارت آموزی و توان افزایی و اتصال به بازار فروش و همچنین فرهنگ سازی مهاجرت معکوس به روستاها در راستای کاهش حاشیه نشینی و انواع آسیب های اجتماعی ، نسبت به اجرای فاز دوم طرح تاکید نمود .

علیلو اذعان داشت : اداره کل امور زنان و خانواده استانداری ناظر طرح بوده و از صفر تا صد کار را رصد خواهد کرد .
وی بر لزوم همکاری تنگاتنگ تسهیلگران با  نماینده شرکت کاردوک تاکید نمود و ارائه گزارشهای مستمر ماهانه توسط تسهیلگران را خواستار شد.