دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه:

نقش مردم در اجرای برنامه های احیای دریاچه ارومیه پررنگتر می شود

نقش مردم در اجرای برنامه های احیای دریاچه ارومیه پررنگتر می شود
دبیر کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه یکی از مهمترین رویکردها و برنامه های ستاد احیای این دریاچه را تقویت نقش مردم و اولویت بخشی به مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت های این بخش برشمرده و گفت: نجات دریاچه ارومیه بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان امروز در گفتگو با رادیو ایران، یکی از مهمترین مصوبات نخستین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه پس از تغییرات صورت گرفته در ساختار آن را، تدوین برنامه های نرم افزاری الگوی کشت از طریق وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده و افزود: با توجه به سهم مهمی که بخش کشاورزی در مصرف آب دارد، صرفه جویی و مدیریت منابع آبی در این حوزه از اولویت های جدی ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

وی با اشاره به اینکه ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور، توجه به معیشت مردم را یک اصل اساسی می دانند، تصریح کرد: برنامه ریزی و اقدامات باید به گونه ای باشد که اثرگذار در افزایش درآمد و معیشت مردم باشد. 

استاندار آذربایجان غربی از هدف گذاری برای بالا بردن بهره وری در حوزه جهاد کشاورزی در گام نخست خبر داده و افزود: در مرحله بعدی جایگزینی سایر مشاغل با توجه به ظرفیت های استان های حاشیه دریاچه ارومیه را پیگیری می کنیم.

معتمدیان با بیان اینکه در آذربایجان غربی سهم بخش کشاورزی از اشتغال 34 درصد اما ارزش افزوده آن 16 درصد است، خاطرنشان کرد: این بخش علیرغم ظرفیت های استان، کمتر از یک درصد در اشتغال و 5 صدم در ارزش افزوده نقش دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید جهت گیری به سمت توسعه فعالیت های معدنی و اکتشافات جدید و توجه به فرآوری محصولات معدنی برای ایجاد اشتغال های جدید در حاشیه دریاچه ارومیه باشد، افزود: ظرفیت های معدنی خوبی در استان های حاشیه دریاچه ارومیه وجود دارد که باید سهم اشتغال از این حوزه را افزایش دهیم.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در پایان، تغییر الگوی کشت و توجه به کشت گلخانه ای را از دیگر اولویت های نجات دریاچه ارومیه برشمرد.