بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندارازروند بازسازی موزه طب ارومیه

پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندارآذربایجان غربی با حضوردر ساختمان موزه طب ارومیه ازمراحل نهایی بازسازی و مرمت این اثر تاریخی بازدید کرد.

ساختمان قدیمی نخستین دانشکده پزشکی کشوردرارومیه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و با اختصاص بیش از 30 میلیارد ریال به عنوان موزه طب درحال مرمت و بازسازی است .

همچنین با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداراز کارکنان اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان که در ایام نوروز امسال در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر فعال بودند با اهداء لوح و هدایای تجلیل شد.