بازدید استاندار آذربایجان غربی به همراه استاندار ایلام از روستاهای شهر ماژین شهرستان دره شهر ایلام + آلبوم تصویری

استاندار آذربایجان غربی به همراه استاندار ایلام از روستاهای شهر ماژین شهرستان دره شهر ایلام بازدید کرد.