با ریاست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:

نشست هم اندیشی مسائل و آسیب های اجتماعی استان برگزار شد

نشست هم اندیشی مسائل و آسیب های اجتماعی استان برگزار شد

نشست هم اندیشی مسائل و آسیب های اجتماعی استان صبح امروز با ریاست سید هادی طباطبایی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.

طباطبایی در این نشست با تاکید بر ضرورت بهره گیری از توان و پتانسیل نیروهای نخبه محلی در شناسایی آسیب ها و مسائل اجتماعی بارز استان افزود: هدف ما دستیابی به یک تفاهم منطقی و اعمال مدیریت علمی در بحث شناسایی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در استان است.

وی گفت: متاسفانه حتی در تعریف آسیب های اجتماعی نیز مشکل وجود دارد و هر کس در هر حوزه و تخصصی در خصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر می کند؛ لذا سعی داریم در استان با کمک صاحبنظران اتاق فکر به یک هماهنگی و وحدت رویه در این خصوص برسیم.

طباطبایی از ایجاد "بانک طرح" در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز خبر داد و گفت: نخبگان و پژوهشگران می توانند طرح های خود را در حوزه های مختلف اجتماعی بویژه در حوزه کاهش آسیب های اجتماهی در استان به این دفتر ارائه کنند.

وی، فعال سازی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: از ظرفیت سمن ها می توان در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی استفاده کرد.

در ادامه، صاحبنظران و اساتید حاضر در جلسه نیز دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی موجود در استان و همچنین راهکارهای پیشگیری از بروز آسیب ها ارائه نمودند.