اعلام نتایج نهایی

اعلام نتایج نهایی
نتایج نهایی هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور

به اطلاع متقاضیان شرکت کننده

در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (در تاریخ های 11و99/10/12) می‌رساند

که نتایج نهایی در جدول ذیل اعلام می گردد  . ضمنا اطلاعیه معرفی به هسته گزینش از طریق سایت استانداری اطلاع رسانی خواهد شد 

 

نامنام خانوادگینام پدرشغل
رضا                           سروری                         سلیمان                        کارشناس امورامنیتی وانتظامی                            
بهمن                          عبدالهی                       عثمان                         کارشناس امورامنیتی وانتظامی                            
اکو                           قادری بابان                   قادر                          کارشناس امورامنیتی وانتظامی                            
محمد                          مدیری                         حبیب                          کارشناس امورامنیتی وانتظامی                            
مرتضی                         علیزاده ثانوی لاله لو         عسگر                          کارشناس امورامنیتی وانتظامی                            
ابراهیم                       دلایی میلان                   عیسی                          کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                           
حسن                           رشیدی                         کریم                          کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                           
خدیجه                         السان                         عبدالله                       کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                           
فایزه                         باقرلو                        محمدعلی                       کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                           
رسول                          دشتبانی                       حسین                          کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                           
مالک                          حقی                           غفار                          کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                           
بهنام                         احمدنژاد                      محمد                          کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
بهزاد                         تقی زاده                      محمد                          کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
حکیمه                         علیزاده                       ارشدعلی                       کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
وفا                           سعیدی                         داود                          کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
تقی نژاد                      موسی                          معصوم                         کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
بهمن                          عبدل                          رحمان                         کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
بهنام                         اوجاقی                        نصیر                          کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
مسعود                         طلایی                         قنبرعلی                       کارشناس تحلیلگرسیستم 1                                 
یونس                          سواره                         رضا                           کارشناس توسعه امورسیاسی                                
مهدیه                         احمدی دیزجی                   احمد                          کارشناس توسعه امورسیاسی                                
علی                           نقی لو                        ابراهیم                       کارشناس توسعه امورسیاسی                                
محمد                          محمدیان                       خضر                           کارشناس توسعه امورسیاسی                                
سجاد                          قاضی پور                      یعقوب                         کارشناس توسعه امورسیاسی                                
ولی                           شیخکانلوی میلان               تمیر                          کارشناس توسعه امورسیاسی                                
خلیل                          احمدخانی                      سلیمان                        کارشناس توسعه امورسیاسی                                
جلال الدین                    شمس الدینی                    ارشد                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
بایزید                        شریفی                         مراد                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
رضا                           باباپور                       علی                           کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
یونس                          سرخابی                        عثمان                         کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
زهرا                          حقیقت طلب                     هاشم                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
وحید                          رنجبر                         عشقعلی                        کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
نعیم                          جعفری                         موسی                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
لیلا                          علی عباس زاده اصل             جلیل                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
یوسف                          بهرامی                        عثمان                         کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
مهدی                          محمدی                         قربان                         کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
کبری                          درخشانی                       رحمانعلی                      کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
احمد                          رشیدی                         محسن                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
زانیار                        رحمانی                        رشید                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
میلاد                         کریمی                         انور                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
هادی                          عزیزی                         کاظم                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
مهدی                          اقامحمدی                      محمد                          کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                 
معصومه                        قادری                         عثمان                         کارشناس حقوقی                                          
صنعتی                         عثمان                         عمر                           کارشناس مطالعات اجتماعی واقتصادی