معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی :

دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش را در اجرای طرح های سواد آموزی کمک کنند

دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش را در اجرای طرح های سواد آموزی کمک کنند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت : تمامی دستگاه های اجرایی استان، آموزش و پرورش را در اجرای طرح های سواد آموزی کمک کنند.

مصطفوی در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان که در محل استانداری ترتیب یافت، با اشاره به اهمیت سواد آموزی و اجرای طرح شتاب دهی به سواد آموزی در استان گفت: به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی اجرای این طرح، ضروری است دستگاه های اجرایی استان و خود مردم، آموزش و پرورش را در اجرای مطلوب این طرح همراهی کنند.

وی با تاکید بر ظرفیت مناسب  دفاتر تسهیل گری و دهیاری های استان در اجرای این طرح و شناسایی افراد بازمانده از تحصیل و بی سواد گفت: آموزش و پروش از ظرفیت این دفاتر بیشتر استفاده کند.

وی همچنین از رسانه و وبویژه صدا و سیمای مرکز استان نیز خواست تا با تولید برنامه های مختلف مردم را با اهمیت اجرای این طرح بیشتر آشنا کنند.