آلبوم تصویری/ سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان- 23 تیر 98