آلبوم تصویری / برگزاری جلسه شورای اداری استان با حضور دادستان دیوان محاسبات کشور و به ریاست استاندار آذربایجان غربی