در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور انجام گرفت:

تجلیل معاون اول رئیس جمهور از استاندار آذربایجان غربی بعنوان استاندار حامی پژوهش

تجلیل معاون اول رئیس جمهور از استاندار آذربایجان غربی بعنوان استاندار حامی پژوهش
در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی بعنوان استاندار حامی پژوهش تجلیل شد.

در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، از استاندار آذربایجان غربی بعنوان استاندار حامی پژوهش تجلیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی بعنوان استاندار حامی پژوهش تجلیل شد.

در این جشنواره، آذربایجان غربی بعنوان استان برتر جشنواره معرفی شد و معاون اول رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر از محمد مهدی شهریاری استاندار و رئیس ستاد استانی پژوهش و فناوری آذربایجان غربی تجلیل نمود.

گفتنی است، استان آذربایجان غربی، سال گذشته و در هجدمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور نیز رتبه برتر کشور را کسب کرده بود.